Archiv štítku: Odpolitizování státní správy

Čtení na neděli: Pepek námořník, Albert Hirschman a odpolitizování úřednictva

Inspirace pro reformátory státní správy

Jak zajistit profesionalitu státní správy?

  • Britský nejvyšší kontrolní úřad (NAO) se pustil do stavu nejvyššího úřednictva. Doporučuji přečíst alespoň executive summary. Zpráva sama dává nahlédnout do toho, jaké informace britská státní správa (úřad vlády) má o svých seniorních úřednících – kdo jsou, co umí, co mají za sebou, koho lze kam povýšit – což je mimochodem předpoklad jakéhokoli kariérního systému, který by umožňoval povyšovat stávající úředníky bez výběrových řízení. NAO hořekuje, že stávající informace stojí za houby – kéž by byly v Česku nějaké známky toho, že Ministerstvo vnitra nebo Úřad ví o státních úřednících aspoň to, co ví britská vláda o svých.
  • V reakci se objevily podnětné úvahy o tom, že seniorní úředníci často pykají za vrtkavost svých politických pánů, a o tom, jak výkonnost státní správy podpořit radikální reformou.

Pokračování textu Čtení na neděli: Pepek námořník, Albert Hirschman a odpolitizování úřednictva