O Byrokratovi

Byrokrates byl antický myslitel, bratr Hipokratův. O jeho životě víme jen velmi málo. Své vědecké snažení plně věnoval otázkám zdraví veřejných úřadů a služeb. Podle současníků sepsal i tzv. Byrokratovu přísahu, ve které vystihl základní povinnosti těch, kteří se o zdraví a dobré fungování veřejných institucí mají starat. Text této přísahy se bohužel nepodařilo objevit.

Nový mission statement, jaro 2016

Oproti době, kdy jsem Byrokrata spouštěl, už dnes nejsem pozorovatelem z povzdálí, ale státním úředníkem.

Díky tomu jsem přišel k novým pohledům a snad lépe pochopil, co by mohlo být pro lidi ve veřejné správě užitečné. Vstup do úřednického stavu omezil i možnost pokračovat s blogem v původním duchu.

Momentálně nejužitečnější bude blog budovat především jako zdroj pro lidi v české státní správě, kteří chtějí svoji práci dělat lépe.

To znamená působit především jako rozcestník a kurátor užitečných nebo zajímavých zdrojů ke čtení a přemýšlení. Půjde nejen o koncepční témata veřejného managementu, jako tomu bylo doposud, ale častěji i o konkrétnější, praktičtější zdroje pro denodenní fungování dobrého úředníka. Prostoru a podpory pro reflexi a profesní rozvoj je ve státní správě zoufale málo a mnoho není ani míst, které by zdroje s takovým zaměřením sledovaly a upozorňovaly na ně. Hlavním účelem Byrokrata bude tyto mezery zaplňovat.

Těžištěm bude styčný bod mezi vládnutím a (společenskovědním) výzkumem, což je blízké mému osobnímu zájmu i praci. Byrokrates bude hlavně o evidence based policy; (policy-based evidence?); o tom, jak poznatky vznikají ve vědeckém světě i ve státní správě; o tom, jak s nimi coby úředníci a výzkumníci zacházíme, jak je využíváme nebo ignorujeme, jak je prezentujeme. A šířeji i o tom, jak ve státní správě fungujeme jako profesionálové, odborníci, manažeři, lidé.

Mission statement z roku 2012

Tento blog si klade za cíl napomáhat zkvalitňování české státní správy. Bude povzbuzovat a rozdmýchávat debatu o tom, jakou státní správu by Česká republika měla a chtěla mít a jak toho může dosáhnout.

Bude nabízet i kritickou, ale konstruktivní a podloženou reflexi českých snah o zlepšování veřejných institucí.

Za jméno Byrokrates vděčí Matěji Bajgarovi. Díky Matěji!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *