Dobré čtení: slet ekonomů aneb šťouchání a další vynálezy

V lednu proběhla konference Americké ekonomické společnosti. Mnohé z debat a přednášek jsou na poměry akademických konferencí až nečekaně relevantní pro svět veřejných politik. Ty nejpodstatnější části si můžete pustit ze záznamu.

Pokud máte pifku na jakýkoli z výchozích bodů neoklasické ekonomie, v přednášce Richarda Thalera najdete střeliva dostatek.

Thaler prostřednictvím vtípků pro ekonomické nerdy (“the invisible hand wave”; “explainawaytions”; “při řešení jednoduchých problémů počítejme s Rogoffy, ale nepočítejme s Gandhími – raději předpokládejme Thalery”) naťukává nejdůležitější slabá místa ekonomie: mají ekonomové příliš nízké standardy, když mluví o úspěšnosti ekonomických teorií? Když akciové trhy generují nesmyslné ceny, proč by se to nemělo dít i na trzích práce? Jak by vypadala evidence-based ekonomická teorie? Hlavně ale Thaler shrnuje, co znamenají poznatky behaviorální ekonomie pro design veřejných politik. Mezi těmi nejvýraznějšími je zjištění studie Raje Chettyho a dalších o efektivitě daňových úlev jako motivace k důchodovému spoření:

Thaler9

(Podobně užitečná pro uvažování o roli ekonomie ve veřejné politice může být poslední knížka Daniho Rodrika Economics Rules. Jeden z nejzajímavějších “úryvků” z Rodrikovy práce je tento obrázek – ekonomické desatero – via @cblatts.)

A konečně – k fenoménu “šťouchání” patří i dlouhá debata o využívání behaviorálních poznatků státem. Čerstvý příspěvek k tématu lze najít na webu VoxEU v článku od Christiana Schuberta. Po praktické stránce viz data o tom, jaké všechny předplatné nevědomky platí Američané.

Z témat relevantních pro veřejné politiky v našich zeměpisných šířkách najdete i panely k genderu (a genderové diskriminaci v práci), uprchlících a digitalizaci a inovaci za účasti mj. spouatora nedávné knihy The Second Machine Age Erika Brynjolfssona

NB: k tématu automatizace a jiné -ace stojí za pozornost iniciativa Ministerstva průmyslu Průmysl 4.0 a studie Úřadu vlády k dopadům digitalizace na trh práce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *