Jak (ne)stanovovat minimální mzdu, podruhé

Uprostřed zuřícího bezvládí až polovládí se kdovíproč znovu vynořila myšlenka na změnu výše minimální mzdy.

O této problematice jsem tady nedávno psal a poukázal jsem na jeden způsob (odborná poradní komise), jak se vyhnout tomu, co právě pozorujeme – totiž že nová výše minimální mzdy se určí nejspíš tak, že necháme náhodně vybranou opici hodit šipku do prostoru mezi status quo a kdovíjak vzniklý návrh ministryně, a pak se zeptáme prezidenta, jestli souhlasí.

Teď vážně: v odkazovaném postu jsem se nevěnoval samotnému stavu poznání o dopadech minimální mzdy na zaměstnanost. Dobře to ale i pro neodborníky shrnuje blog Wonkblog, publikovaný na webu Washington Post.

Card and Krueger’s conclusion is that there’s no effect [of instituting the minimum wage on employment].”We believe that this research provides fairly compelling evidence that minimum-wage increases have no systematic effect on employment,” they write in their 1995 book, “Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage.” They also write, ”On average, however, our findings suggest that employment remains unchanged, or sometimes rises slightly, as a result of increases in the minimum wage.” (…)

[T]here’s been a lot of work on the minimum wage since Card and Krueger, much of which contradicts their findings. David Neumark at UC – Irvine and William Wascher of the Federal Reserve Board of Governorsconcluded in a 2007 review of the literature that a solid majority of studies find that minimum wage increases reduce employment, while very few, if any, provide convincing evidence that it increases employment.

Neumark and Wascher have recently been challenged by work from the University of Massachusetts-Amherst’s Arindrajit Dube. Dube’s work on this topic, done in conjunction with William Lester, Michael Reich, and Sylvia Allegretto, among others, finds no effect on employment from minimum wage increases in either direction.

Shodou okolností tam lze nalézt i důkaz toho, že si, světe div se, politici mohou odborníky pozvat a sami se jich zeptat, co by mohla způsobit změna, kterou navrhují:

Budiž nám útěchou, že i v Americe oživení zájmu o ekonomii minimální mzdy způsobil návrh z čistého nebe – totiž zvýšit minimální mzdu ze současných $7.25 na $15.

P.S.: tvrzení, že výši minimální mzdy by měli určovat odborníci na základě dostupných poznatků samozřejmě neznamená, že by výši minimální mzdy měla určit „vláda odborníků“ bez politické legitimity, nebo vláda v demisi. V tom lze souhlasit s odstupujícím premiérem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *