Archiv pro rubriku: Lepší státní správa

Odborný referent pro víno a jiné velké šance

Ten, kdo by rád pracoval pro český stát, musí mít oči na šťopkách a sledovat desítky webů státních institucí, kde jsou vyvěšeny nabídky volných pozic.

Byrokrates chce práce-pro-stát-chtivým zjednodušit život, a tak pod názvem Práce pro stát spouští sledovač volných míst ve státní správě – též dostupný z menu na vršku stránky.

Momentálně hlídá nabídky 28 úřadů a v den s magickým datem 11.11. eviduje 147 volných pozic. Kromě ministerstev sleduje velké úřady jako je např. Česká správa sociálního zabezpečení a další organizace, např. NKÚ.

Stroj je to zatím velmi nedokonalý a v prudkém vývoji (čili beta verzi). Byrokrates se tedy těší na konstruktivní připomínky.

P.S.: Kromě zábavných nabídek (jako je ta z titulku, nebo třeba dřívější referent oddělení „zvláštní orgán“) přináší průběžné sledování nabízených pozic i dobré zprávy, mezi nimi několik otevřených výběrových řízení na ředitelské pozice.

Jak o státní správě přemýšlet světově

Je to ironie. Předminulý týden se čeští politici rozhodli pohřbít jakoukoli šanci, že by se české státní správě dostalo koherentního řízení, neřku-li rozumné míry nezávislosti na politicích. Od té doby v tichosti pracují na detailech. Ten stejný týden vyšel v týdeníku The Economist úvodník a rozsáhlý článek  o tom, jak a proč se státní správy ve světě mění – zatímco v české debatě se stále omílala stará klišé a debatovalo o zákonu, který v mnohém jako by c&k Rakousku z oka vypadl.

Pokračování textu Jak o státní správě přemýšlet světově

Skládání účtů: co říkají data

Odpovědnost veřejných institucí je těžko uchopitelný pojem. Anglický a francouzský termín pro odpovědnost – accountability, comptabilité – ale ukazují na jeden hmatatelný rozměr odpovědnosti: skládání účtů.

Veřejné účty nejsou zrovna poutavé čtení, ale jsou důležité pro kontrolu veřejných výdajů. Proto je podstatné, aby byly pravdivé. Od toho je audit, ve veřejném sektoru ještě finanční kontrola a speciálně NKÚ. Důležité také je, aby účty byly čitelné. Veřejné účty českého státu na první pohled příliš užitečné nejsou: pro laického uživatele nejsou čitelné a něco se z nich dovědět vyžaduje trpělivost.

Možná ale stojí za to začít od uplného základu: uvádějí české úřady ve svých závěrečných účtech alespoň ty informace, které po nich vyžadují předpisy?

Pokračování textu Skládání účtů: co říkají data

Čtvrtá revoluce

Šéfredaktor The Economist John Micklethwait a jeho kolega Adrian Wooldridge (aka sloupkař Schumpeter) vydali novou knížku The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State.

Recenze ve Financial Times zde ($/registrace nutná); níže video přednášky z minulého týdne, na které autoři knížku představili a na které jsem byl. K tomu dodávám pár rychlých poznámek z akce (knížku jsem zatím nečetl).

Pokračování textu Čtvrtá revoluce

Pohled zvenčí a tři základní úkoly státní správy

Byrokrates je ponořen do světa britské státní správa a její pravidla a instituce mu často připadají jako logický předobraz dobré státní správy. Na to konto se někdy dopouští glorifikace Civil Service, nepředložených srovnání a nepodložených doporučení. Přesto si uvědomuje, že právě britská státní správa je v lecčems odchylkou od normálu a oceňuje pohled zvenčí. Jeden takový poskytla nedávno profesorka a děkanka oxfordské Blavatnik School of Governant Ngaire Woods v rozhovoru pro Civil Service World.

Pokračování textu Pohled zvenčí a tři základní úkoly státní správy

Zástupná řešení a moudra z Harvardu: ještě k úřednické zkoušce

Před pár dny jsem psal o problematičnosti úřednické zkoušky. Mezitím jsem shodou náhod narazil na video, které v obecnosti vystihuje neduh, jehož je návrh úřednické zkoušky symptom, a navíc zmiňuje právě úřednické zkoušky jako příklad:

Pokračování textu Zástupná řešení a moudra z Harvardu: ještě k úřednické zkoušce

Úředník: nejmladší profese

Jednou z klíčových součástí  nového zákona o státní službě je institut úřednické zkoušky. Je to na první pohled logickou cestou ke zvýšení kvality úřednictva: ti hloupí zkouškou přece neprojdou.

Při bližším ohledání se ale ukazuje, že jde spíš o kosmetické opatření, které vytváří zbytečnou bariéru vstupu a nové chráněné odvětví; nevyřeší problém, který se alespoň navenek řešit snaží („kvalita úředníků“); omylem vytváří profesi, která ve skutečnosti profesí není; a odvádí pozornost od standardních nástrojů, jejichž zlepšení nebo zprovoznění naopak zkvalitnění úřednictva přinést může.

Pokračování textu Úředník: nejmladší profese