Archiv pro rubriku: Zajímavé čtení odjinud

Co bylo před třemi týdny klíčové + ohlasy ke služebnímu zákonu

Služební zákon se zítra po slavném intermezzu na ministerstvu vnitra a příslušním vykostění vrací do Sněmovny. K věci se sešlo množství komentářů, na které odkazuji níže.

Ještě předtím ale stojí za to přečíst si pasáž z Dohody o partnerství, uzavřené mezi ČR a EU a schválené včera (!) Evropskou komisí. To je dokument, který udává cíle a pravidla čerpání evropských fondů do roku 2020.

Pokračování textu Co bylo před třemi týdny klíčové + ohlasy ke služebnímu zákonu

Jak o státní správě přemýšlet světově

Je to ironie. Předminulý týden se čeští politici rozhodli pohřbít jakoukoli šanci, že by se české státní správě dostalo koherentního řízení, neřku-li rozumné míry nezávislosti na politicích. Od té doby v tichosti pracují na detailech. Ten stejný týden vyšel v týdeníku The Economist úvodník a rozsáhlý článek  o tom, jak a proč se státní správy ve světě mění – zatímco v české debatě se stále omílala stará klišé a debatovalo o zákonu, který v mnohém jako by c&k Rakousku z oka vypadl.

Pokračování textu Jak o státní správě přemýšlet světově

Inspirace hlavně pro evaluátory

Do seznamu doporučených blogů a webů přidávám blog  GovInnovator, který se zaměřuje převážně na evidence-based policy a evaluaci ve veřejném sektoru. Přináší rozhovory a informace z USA a píše ho jeden z úředníků Office of Management and Budget v Bílém domě.

Jedno ze zajímavých zjištění pro mě bylo, že na americkém ministerstvu práce existuje pozice Chief Evaluation Officer.

Čtení na Velikonoce: co Byrokrates zahlédl nového ve světě

Pár zajímavých odkazů:

Pokračování textu Čtení na Velikonoce: co Byrokrates zahlédl nového ve světě

Čtení na neděli: Pepek námořník, Albert Hirschman a odpolitizování úřednictva

Inspirace pro reformátory státní správy

Jak zajistit profesionalitu státní správy?

  • Britský nejvyšší kontrolní úřad (NAO) se pustil do stavu nejvyššího úřednictva. Doporučuji přečíst alespoň executive summary. Zpráva sama dává nahlédnout do toho, jaké informace britská státní správa (úřad vlády) má o svých seniorních úřednících – kdo jsou, co umí, co mají za sebou, koho lze kam povýšit – což je mimochodem předpoklad jakéhokoli kariérního systému, který by umožňoval povyšovat stávající úředníky bez výběrových řízení. NAO hořekuje, že stávající informace stojí za houby – kéž by byly v Česku nějaké známky toho, že Ministerstvo vnitra nebo Úřad ví o státních úřednících aspoň to, co ví britská vláda o svých.
  • V reakci se objevily podnětné úvahy o tom, že seniorní úředníci často pykají za vrtkavost svých politických pánů, a o tom, jak výkonnost státní správy podpořit radikální reformou.

Pokračování textu Čtení na neděli: Pepek námořník, Albert Hirschman a odpolitizování úřednictva